34 C
Guwahati
Sunday, August 7, 2022
More

  চামগুৰিত পাঁচশতাধিক বানাক্ৰান্তক বানসাহায্য বিতৰণ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ

  সাহায্য বিতৰণ অনুষ্ঠানত মিৰদান ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ আৰু অংকুৰিত অসমৰ হৈ প্ৰিয়ংকা বৰুৱা, ৰাহুল মোডী, ৰমেশ ছেত্ৰী, অনুপম হাজৰিকা আৰু নাছিৰ হুছেইন উপস্থিত থাকে।

  বানবিধস্ত চামগুৰিৰ লাওখোৱাত আজি বানসাহায্য বিতৰণ কৰিলে চাৰিটাকৈ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে। বেংগালুৰ অসম এছ’চিয়েশ্বন, ড্ৰীমছ প্ৰডাকছন, অংকুৰিত অসম আৰু মিৰদান ৱেলফেয়াৰ ছ’চাইটিৰ উদ্যোগত পাঁচশতাধিক পৰিয়ালক বান সাহায্য প্ৰদান কৰা হয়।

  সাহায্য বিতৰণ অনুষ্ঠানত মিৰদান ৱেলফেয়াৰ ছ’চাইটিৰ আৰু অংকুৰিত অসমৰ হৈ প্ৰিয়ংকা বৰুৱা, ৰাহুল মোডী, ৰমেশ ছেত্ৰী, অনুপম হাজৰিকা আৰু নাছিৰ হুছেইন উপস্থিত থাকে। দলটোক সহযোগ কৰে চামগুৰিৰ সমাজকৰ্মী লানু হাজৰিকাই।

  চামগুৰিৰ ১নং, ২নং আৰু ৩নং ভূৰবন্ধাত দলটোৱে পাঁচশতাধিক বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত শিশুৰ খাদ্য, কাপোৰ, চাবোন, টুথপেষ্ট আৰু বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। দলটোৱে আনকি অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহটো গৈ সাহায্য বিতৰণ কৰে।

  গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দলটোৱে চামগুৰিৰ বানবিধস্ত অঞ্চলৰ ৰাইজক বানসাহায্য বিতৰণ কৰাৰ লগতে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যাৰো বুজ লয়। আনহাতে সুদূৰ বেংগালুৰুত থাকি চামগুৰিবাসীৰ দুখৰ সময়ত থিয় দিয়া বেংগালুৰ অসম ছ’চাইটিক চামগুৰিৰ ৰাইজে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ট্ৰেণ্ডিং